Skip to main content

Een inlevende (empathische) werkgever praat MET en niet over zijn werknemers.

Algemeen Dagblad 10 september 2020 Marcia Nieuwenhuis

Vergroten van capaciteit van intensive cares

“Het vergroten van de capaciteit van de intensive cares voor een mogelijke tweede golf corona patiënten is in gevaar. Er dreigt een groot personeelstekort doordat er geen rekening wordt gehouden met de eisen van de verpleegkundigen wat betreft werktijd en kinderopvang volgens de beroepsverenigingen van verpleegkundigen.”

Afspraken met verpleegkundigen

IC-voorzitter Rowan Marijnissen (V&VN) stelt dat alle afspraken die noodzakelijk zijn om ic-verpleegkundigen goed te kunnen laten werken niet of onvoldoende worden nagekomen.

Ruim 75% van de ic-verpleegkundigen zegt niet bereid te zijn om meer uren te maken bij een volgende coronagolf.

In veel ziekenhuizen wordt helemaal niet ingegaan op eisen die zij stellen aan roosters, scholing en kinderopvang.

Uit een peiling van het V&VN waar 600 ic-verpleegkundigen aan meededen zegt 70% niet betrokken te worden bij de plannen voor opvang van corona patiënten in hun ziekenhuis.

Ernst Kuipers, verantwoordelijk voor de ic’s erkent de ernst van het probleem; dit moet wel in gezamenlijkheid gebeuren.

Waar is de empathie van de werkgevers?

Wat is er aan de hand in de ziekenhuizen bij het management? Hebben wij niet allemaal hard geklapt voor de prestaties van alle verpleegkundigen en artsen die in de frontlinie bij de eerst Coronagolf stonden. Onvoorbereid, onvoldoende beschermmateriaal en structureel te weinig ic-bedden. Ze hebben gedaan wat ze konden en eigenlijk meer dan dat!

Wordt het dan niet eens tijd dat het management een keer gaat luisteren naar de mensen op de werkvloer?

Hier lijkt duidelijk sprake van het ontbreken van een empathische verbinding tussen het management en de werkvloer.

Empathische  verbindingen brengt een natuurlijke vorm van winst met zich mee; winst in de omgang MET mensen en niet macht OVER mensen. Dit is geen techniek om mensen te laten doen wat jij wilt op grond van angst, macht en schuldgevoel maar omdat het vreugde en voldoening geeft om een gezamenlijk doel te hebben.

Kom op management verplaats je eens in je werknemers, leef je in in hun gevoelens en behoeften. De knowhow zit daar en niet in de ivoren toren.

corona, empathie, empathieexperts, ic-verpleegkundigen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *