Skip to main content
 • OVER EMPATHIE

 • Groeien door verbinden

De EMPATHIEEXPERTS

EGGS voorziet al meer dan 20 jaar in het kwalitatief en resultaatgericht invullen van tijdelijke functies op (senior)management- en directieniveau.

Zit uw organisatie vast, bevindt deze zich in de gevarenzone? Heeft u een spiegel nodig, of wilt u van koers veranderen? EGGS biedt u de expertise op strategisch, algemeen, financieel en logistiek gebied, alsmede bij veranderings- en projectmanagement.

EGGS legt sterk de focus op het verbeteren van de beleving en het functioneren van de mensen en de processen in uw bedrijf vanuit een breed gedragen visie en missie.

DERDE DIMENSIE

Als ervaren allround interim-managers voegen wij een derde dimensie toe. Deze derde dimensie – het verbinden – is gestoeld op empathie en zal op macroniveau leiden tot een betere wereld en op microniveau tot betere organisaties met gemotiveerde medewerkers, tevreden klanten, goede, verantwoorde rentabiliteit en duurzaam toekomstbestendig.

TRIMFLAP

Stel een organisatie of team als een mammoettanker voor, en de mensen die er werken als het roer dat de koers bepaalt. Dan zijn empatische verbindingen de trimflap.

De empathiefactor motiveert, en stimuleert productiviteit, marketing, productontwikkeling, sales – en uiteindelijk winst en succes.

Waarom?
Omdat empathie leidt tot samenwerking, innovatie en aanpassing van de stijl van managen op de markt en op de werkvloer. Interessant? Kies voor duidelijkheid en kijk wat u met de workshop en de EM Scan al kunt bereiken!

INTERVIEW TUSSEN ROMAN KRZNARIC
EN WIM BRANDS

Interview tussen Roman Krznaric en Wim Brands over het boek Empathie. Krznaric is cultuurcriticus en medeoprichter van de School of Life in Londen.

VERBINDEN,
DENKEN, DOEN

Empathie is de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten en behoeften van een ander en daardoor zijn gevoelens en standpunten te begrijpen en je daardoor te laten leiden in je handelen. Inleven en dus niet te verwarren met medeleven, compassie of sympathie.

Empathie is een aangeboren eigenschap bij 98% van de mensheid die is ondergesneeuwd en verdrongen in onze jacht naar heb- en zelfzucht.

Individuen en organisaties  weer bewust maken van empathie op meerdere niveaus is onze missie.

 

Veel gestelde vragen

 • Waarom empathie?

  Empathie leidt tot samenwerking, innovatie en aanpassingen van de stijl van managen op de markt en de werkvloer.

  Empathie kan interpersoonlijke samenwerking, verbinding tussen de mensen en de gehele organisatie toepasbare initiatieven faciliteren. Hierdoor komen innovatie, groei en veranderingen gemakkelijker
  en op een meer natuurlijke manier tot stand.

  Het is de katalysator die als brandstof fungeert voor de betere toekomst.

 • Wat kan ik verwachten en hoe gaat het in zijn werk?

  Over het algemeen geven wij na akkoord voor een Empathiescan bij een opdrachtgever een workshop empathie aan het voltallig personeel.

  Wij geven aan wat de bedoeling van de Empathiescan is, nemen eventuele drempels weg en geven aan dat er geen bedreigingen zijn.

  Vervolgens vinden individuele interviews plaats met de werknemers op basis van een standaard vragenlijst. De interviews zijn uiteraard vertrouwelijk en de uitkomsten worden anoniem verwerkt.

  Aan de werknemers worden vervolgens per mail een aantal vragenlijsten overhandigd welke automatisch worden verwerkt, uiteraard anoniem en vertrouwelijk.

  We beoordelen de aan ons ter beschikking gestelde interne informatie – denk aan jaarverslaggeving, sales, HR en marketinginformatie e.d. – en houden interviews met het management.

  Indien gewenst kan ook zorg gedragen worden voor een klanttevredenheidsonderzoek.

  We beoordelen de beschikbare externe informatie over de organisatie.

  De gegevens worden verwerkt, beoordeeld en geanalyseerd en gerapporteerd en voorzien van aanbevelingen. Wij hebben dan het Empathisch Vermogen van uw organisatie vastgesteld.

   

 • Hoe groot is het team en welke kwalificaties hebben ’De EMPATHIEEXPERTS’?

  De EMPATHIEEXPERTS bestaat uit Huub Eitjes en Pim Eitjes.

  Door de wol geverfde en gedreven managers met een succesvol trackrecord op het gebied van financieel-, interim- en projectmanagement.
  Meer informatie ››